ข้อมูลรายจ่ายและงบประมาณ

ข้อมูลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560

ข้อมูลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563

ข้อมูลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564